• Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 826

  Zhao Yalin ngã vào vòng tay bạn thân

  Zhao Yalin ngã vào vòng tay bạn thân, Nói đi về; Tôi nói; cừu đã vào miệng hổ rồi, làm sao mà quay lại được! Tôi biết rằng cô ấy nên yêu cầu quay lại một cách tượng trưng, ​​và sau đó tôi đến gần cô ấy; tôi ôm cô ấy; cô ấy đẩy tôi ra một cách tượng trưng; tôi tiếp tục ôm chặt cô ấy và nói; Tôi muốn ôm sư tử cái, TM0095 nhưng cô ấy không nói; Tôi hôn trực tiếp và cô ấy tiếp tục tránh tôi; tôi ôm đầu cô ấy trong tay và bắt đầu hôn cô ấy; dần dần cô ấy.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image